افرامهر

نام: شکری
مدیر فروش: منصور اوجاقلو
تلفن:
سایت: aframehr.com
ایمیل: shokri92reza@gmail.com
شهر: تهران
آدرس: تهران تهران-پونک-بلوار مخبری
تاریخ ثبت نام: شنبه, 10 اردیبهشت 1401