درب ضد سرقت

درب ضد سرقت مدل A58 با روکوب

درب ضد سرقت مدل A58 با روکوب

برند: dorsam
قیمت: 9,000,000 تومان
0 بار دیده شده

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

روز بند : دارد ✓

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی متر

ابعاد استاندارد : 110*210...

درب ضد سرقت طرح شطرنجی طوسی با روکوب

درب ضد سرقت طرح شطرنجی طوسی با روکوب

برند: dorsam
قیمت: 9,400,000 تومان
0 بار دیده شده

قابلیت تولید درب دو لنگه: : دارد ✓

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی متر

لولا : سه عدد لولا جوشی ترک

یرآق مورد استفاده : قفل هفت...

درب ضد سرقت مدل A29 سفید

درب ضد سرقت مدل A29 سفید

برند: dorsam
قیمت: 9,100,000 تومان
1 بار دیده شده

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص : دارد ✓

دورفلز با قابلیت تعویض رویه : دارد...

درب ضد سرقت مدل A62 سفید

درب ضد سرقت مدل A62 سفید

برند: dorsam
قیمت: 9,200,000 تومان
2 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating star for rating (1 نفر)

روز بند : دارد ✓

پین گاوصندوقی : 4 عدد

عرض چهارچوب : قابل تولید با ساخت سفارشی 12 تا 30 سانتی متر

ابعاد استاندارد : 110*210 سانتی متر

درب ضد سرقت مدل A55 گردو با روکوب

درب ضد سرقت مدل A55 گردو با روکوب

برند: dorsam
قیمت: 10,300,000 تومان
2 بار دیده شده

نوع رویه : 10 میل وارداتی ترک

قابلیت تولید با ابعاد سفارشی : دارد ✓

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی...

درب ضد سرقت مدل A60 گردو با روکوب

درب ضد سرقت مدل A60 گردو با روکوب

برند: dorsam
قیمت: 10,800,000 تومان
1 بار دیده شده

روز بند : دارد ✓

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی متر

یرآق مورد استفاده : قفل هفت زبانه کاله ترکیه با...

درب ضد سرقت گردو و طوسی

درب ضد سرقت گردو و طوسی

برند: dorsam
قیمت: 9,000,000 تومان
1 بار دیده شده

پین گاوصندوقی : 4 عدد

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص : دارد ✓

لولا : سه عدد لولا جوشی ترک

ابعاد استاندارد : 110*210 سانتی متر

درب ضد سرقت مدل A85 گردو با روکوب

درب ضد سرقت مدل A85 گردو با روکوب

برند: dorsam
قیمت: 11,800,000 تومان
4 بار دیده شده

روز بند : دارد ✓

دورفلز با قابلیت تعویض رویه : دارد ✓

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی متر

لولا : سه عدد لولا جوشی ترک

درب ضد سرقت مدل D58 سفید

درب ضد سرقت مدل D58 سفید

برند: dorsam
قیمت: 8,400,000 تومان
7 بار دیده شده

قابلیت تولید با ابعاد سفارشی : دارد ✓

پین گاوصندوقی : 4 عدد

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

ابعاد استاندارد : 110*210 سانتی متر

درب ضد سرقت مدل A9 گردو با روکوب

درب ضد سرقت مدل A9 گردو با روکوب

برند: dorsam
قیمت: 10,800,000 تومان
18 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating (3 نفر)

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص : دارد ✓

دورفلز با قابلیت تعویض رویه : دارد ✓

لولا : سه عدد لولا جوشی ترک

یرآق مورد استفاده :...

درب ضد سرقت طرح جناقی گردو با روکوب

درب ضد سرقت طرح جناقی گردو با روکوب

برند: dorsam
قیمت: 11,000,000 تومان
12 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating star for rating (1 نفر)

شب بند : دارد ✓

پین گاوصندوقی : 4 عدد

عرض چهارچوب : قابل تولید با ساخت سفارشی 12 تا 30 سانتی متر

یرآق مورد استفاده : قفل هفت زبانه...

درب ضد سرقت رویه ترک با روکوب مدل A23

درب ضد سرقت رویه ترک با روکوب مدل A23

برند: dorsam
قیمت: 10,400,000 تومان
13 بار دیده شده

قابلیت تولید درب دو لنگه: : دارد ✓

شب بند : دارد ✓

دورفلز با قابلیت تعویض رویه : دارد ✓

یرآق مورد استفاده : قفل هفت زبانه کاله...

درب ضد سرقت رویه ترک با روکوب مدل A28

درب ضد سرقت رویه ترک با روکوب مدل A28

برند: dorsam
قیمت: 8,900,000 تومان
49 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating star for rating (2 نفر)

نوع رویه : 10 میل وارداتی ترک

روز بند : دارد ✓

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص : دارد ✓

یرآق مورد استفاده : قفل هفت زبانه کاله...

درب رویه ترک مدل A62 با روکوب

درب رویه ترک مدل A62 با روکوب

برند: dorsam
قیمت: 10,400,000 تومان
15 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating star for rating (1 نفر)

پین گاوصندوقی : 4 عدد

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص : دارد ✓

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی متر

لولا : سه عدد لولا جوشی ترک

درب ضدسرقت مدل A67  روکش راش

درب ضدسرقت مدل A67 روکش راش

برند: dorsam
قیمت: 10,500,000 تومان
40 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (3 نفر)

نوع رویه : 10 میل وارداتی ترک

قابلیت تولید درب دو لنگه: : دارد ✓

روز بند : دارد ✓

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

درب مدل D19 با روکوب روکش راش

درب مدل D19 با روکوب روکش راش

برند: dorsam
قیمت: 8,500,000 تومان
12 بار دیده شده

پین گاوصندوقی : 4 عدد

عرض چهارچوب : قابل تولید با ساخت سفارشی 12 تا 30 سانتی متر

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی بهمراه ورق سرتاسری...

درب رویه ترک مدل A53 روکش راش

درب رویه ترک مدل A53 روکش راش

برند: dorsam
قیمت: 8,500,000 تومان
18 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating star for rating (4 نفر)

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

پین گاوصندوقی : 4 عدد

عرض چهارچوب : قابل تولید با ساخت سفارشی 12 تا 30 سانتی...

درب ضدسرقت رویه ترک مدل D12 با روکوب

درب ضدسرقت رویه ترک مدل D12 با روکوب

برند: dorsam
قیمت: 8,500,000 تومان
16 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (8 نفر)

قابلیت تولید درب دو لنگه: : دارد ✓

دورفلز با قابلیت تعویض رویه : دارد ✓

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی متر

ابعاد استاندارد :...

درب ضد سرقت رویه ترک مدل A7 با روکوب

درب ضد سرقت رویه ترک مدل A7 با روکوب

برند: dorsam
قیمت: 9,300,000 تومان
20 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (5 نفر)

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی متر

عرض چهارچوب : قابل تولید با ساخت سفارشی 12 تا 30 سانتی متر

لولا :...

درب ضد سرقت شیشه خور A60 روکش راش

درب ضد سرقت شیشه خور A60 روکش راش

برند: dorsam
قیمت: 10,700,000 تومان
23 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (9 نفر)

شب بند : دارد ✓

روز بند : دارد ✓

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی بهمراه ورق سرتاسری فلزی فورمینگ شده

لولا : سه عدد لولا جوشی...

درب ضد سرقت مدل A3 گردو با روکوب خاص

درب ضد سرقت مدل A3 گردو با روکوب خاص

برند: dorsam
قیمت: 12,600,000 تومان
11 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating star for rating (1 نفر)

پین گاوصندوقی : 4 عدد

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

لولا : سه عدد لولا جوشی ترک

ابعاد استاندارد : 110*210 سانتی متر

درب ضدسرقت رویه ترک دوقاب سفید طلایی

درب ضدسرقت رویه ترک دوقاب سفید طلایی

برند: dorsam
قیمت: 10,600,000 تومان
22 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (10 نفر)

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

روز بند : دارد ✓

پین گاوصندوقی : 4 عدد

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص : دارد...

درب ضد سرقت مدل A62 شطرنجی

درب ضد سرقت مدل A62 شطرنجی

برند: dorsam
قیمت: 8,700,000 تومان
15 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (3 نفر)

نوع رویه : 10 میل وارداتی ترک

شب بند : دارد ✓

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی بهمراه ورق سرتاسری فلزی فورمینگ شده

لولا : سه عدد...

درب مدل A9 روکش راش یراق طلایی

درب مدل A9 روکش راش یراق طلایی

برند: dorsam
قیمت: 10,300,000 تومان
10 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (2 نفر)

نوع رویه : 10 میل وارداتی ترک

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

قابلیت تولید با ابعاد سفارشی : دارد ✓

یرآق مورد...

درب مدل A68 گردو با روکوب و تاج خاص

درب مدل A68 گردو با روکوب و تاج خاص

برند: dorsam
قیمت: 12,900,000 تومان
14 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (3 نفر)

پین گاوصندوقی : 4 عدد

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی بهمراه ورق سرتاسری فلزی فورمینگ شده

لولا : سه...

درب ضد سرقت مدل A9 گردو با روکوب تاج

درب ضد سرقت مدل A9 گردو با روکوب تاج

برند: dorsam
قیمت: 11,600,000 تومان
10 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (3 نفر)

روز بند : دارد ✓

لولا : سه عدد لولا جوشی ترک

ابعاد استاندارد : 110*210 سانتی متر

یرآق مورد استفاده : قفل هفت زبانه کاله ترکیه با پنج...

درب ضد سرقت مدل GH05 روکش راش

درب ضد سرقت مدل GH05 روکش راش

برند: dorsam
قیمت: 6,700,000 تومان
24 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (6 نفر)

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

قابلیت تولید درب دو لنگه: : دارد ✓

شب بند : دارد ✓

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

درب ضد سرقت مدل GH12 روکش راش

درب ضد سرقت مدل GH12 روکش راش

برند: dorsam
قیمت: 6,700,000 تومان
29 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (7 نفر)

قابلیت تولید با ابعاد سفارشی : دارد ✓

دورفلز با قابلیت تعویض رویه : دارد ✓

عرض چهارچوب : 16 سانتی متر

لولا : سه عدد لولا جوشی

درب ضد سرقت مدل GH17 روکش راش

درب ضد سرقت مدل GH17 روکش راش

برند: dorsam
قیمت: 6,700,000 تومان
10 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (4 نفر)

قابلیت تولید با ابعاد سفارشی : دارد ✓

عرض چهارچوب : 16 سانتی متر

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی به همراه ورق

لولا : سه عدد لولا...

درب ضد سرقت مدل GH22 روکش راش

درب ضد سرقت مدل GH22 روکش راش

برند: dorsam
قیمت: 6,700,000 تومان
10 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (3 نفر)

قابلیت تولید درب دو لنگه: : دارد ✓

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص : دارد ✓

عرض چهارچوب : 16 سانتی متر

ابعاد استاندارد : 105*210...

درب مدل GH30 با روکوب و تاج

درب مدل GH30 با روکوب و تاج

برند: dorsam
قیمت: 8,500,000 تومان
10 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (5 نفر)

نوع رویه : 8 میل لوکس

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص : دارد ✓

استراکچر داخلی :...

درب مدل GH31 با روکوب و تاج

درب مدل GH31 با روکوب و تاج

برند: dorsam
قیمت: 8,500,000 تومان
12 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (4 نفر)

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

ضخامت فلز چهارچوب : 1.15 (یک و ربع)

ابعاد استاندارد : 105*210 سانتی متر

یرآق مورد...

درب مدل GH32 با روکوب خاص

درب مدل GH32 با روکوب خاص

برند: dorsam
قیمت: 8,400,000 تومان
14 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (9 نفر)

نوع رویه : 8 میل لوکس

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

عرض چهارچوب : 16 سانتی متر

درب ضد سرقت مدل GH38 روکش راش

درب ضد سرقت مدل GH38 روکش راش

برند: dorsam
قیمت: 7,500,000 تومان
15 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (7 نفر)

نوع رویه : 8 میل لوکس

قابلیت تولید با ابعاد سفارشی : دارد ✓

قابلیت تولید درب دو لنگه: : دارد ✓

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص :...

درب ضد سرقت رویه ترک وارداتی مدل A0

درب ضد سرقت رویه ترک وارداتی مدل A0

برند: dorsam
قیمت: 11,600,000 تومان
19 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (12 نفر)

نوع رویه : 10 میل وارداتی ترک

قابلیت تولید با ابعاد سفارشی : دارد ✓

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

لولا : سه عدد لولا جوشی ترک

درب ضد سرقت رویه ترک مدل A54 گردو

درب ضد سرقت رویه ترک مدل A54 گردو

برند: dorsam
قیمت: 9,500,000 تومان
15 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (8 نفر)

روز بند : دارد ✓

پین گاوصندوقی : 4 عدد

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی متر

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی بهمراه ورق سرتاسری...

درب ضد سرقت رویه ترک وارداتی مدل D08 سفید

درب ضد سرقت رویه ترک وارداتی مدل D08 سفید

برند: dorsam
قیمت: 9,400,000 تومان
15 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (11 نفر)

نوع رویه : 10 میل وارداتی ترک

قابلیت تولید درب دو لنگه: : دارد ✓

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی بهمراه ورق سرتاسری فلزی فورمینگ...

درب ضد سرقت رویه ترک وارداتی مدل ۱۰۱۲ D

درب ضد سرقت رویه ترک وارداتی مدل ۱۰۱۲ D

برند: dorsam
قیمت: 8,500,000 تومان
18 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (11 نفر)

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

پین گاوصندوقی : 4 عدد

دورفلز با قابلیت تعویض رویه : دارد ✓

ضخامت فلز چهارچوب :...

درب ضد سرقت رویه ترک مدل کلاسیک ۱۲

درب ضد سرقت رویه ترک مدل کلاسیک ۱۲

برند: dorsam
قیمت: 10,600,000 تومان
40 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (22 نفر)

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی متر

عرض چهارچوب : قابل تولید با ساخت سفارشی 14 تا 24 سانتی متر

یرآق...

درب ضد سرقت رویه ترک مدل کلاسیک ۱۳

درب ضد سرقت رویه ترک مدل کلاسیک ۱۳

برند: dorsam
قیمت: 11,600,000 تومان
26 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (20 نفر)

قابلیت تولید درب دو لنگه: : دارد ✓

پین گاوصندوقی : 4 عدد

دورفلز با قابلیت تعویض رویه : دارد ✓

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی...

درب ضد سرقت رویه ترک دوقاب سفید طلایی

درب ضد سرقت رویه ترک دوقاب سفید طلایی

برند: dorsam
قیمت: 12,100,000 تومان
22 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (13 نفر)

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص : دارد ✓

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی بهمراه...

درب ضد سرقت با روکوب و تاج مدل ۵۰۳

درب ضد سرقت با روکوب و تاج مدل ۵۰۳

برند: dorsam
قیمت: 9,500,000 تومان
21 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (17 نفر)

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی متر

عرض چهارچوب : قابل تولید با ساخت سفارشی 14 تا 24 سانتی متر

ابعاد...

درب ضد سرقت رویه ترک دوقاب طرح دار با تاج

درب ضد سرقت رویه ترک دوقاب طرح دار با تاج

برند: dorsam
قیمت: 12,400,000 تومان
24 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (20 نفر)

قابلیت تولید با ابعاد سفارشی : دارد ✓

قابلیت تولید درب دو لنگه: : دارد ✓

دورفلز با قابلیت تعویض رویه : دارد ✓

استراکچر داخلی :...

درب ضد سرقت مدل TW-01

درب ضد سرقت مدل TW-01

برند: dorsam
قیمت: 13,000,000 تومان
45 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (61 نفر)

نوع رویه : 8 میل لوکس

شب بند : دارد ✓

دورفلز با قابلیت تعویض رویه : دارد ✓

لولا : سه عدد لولا جوشی ترک

درب ضد سرقت مدل L01

درب ضد سرقت مدل L01

برند: dorsam
قیمت: 6,000,000 تومان
80 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (35 نفر)

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص : دارد ✓

دورفلز با قابلیت تعویض رویه : دارد ✓

عرض چهارچوب : قابل تولید با ساخت سفارشی 14 تا 24 سانتی...

درب ضد سرقت مدل L02

درب ضد سرقت مدل L02

برند: dorsam
قیمت: 6,000,000 تومان
34 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (27 نفر)

نوع رویه : 8 میل لوکس

شب بند : دارد ✓

ضخامت فلز چهارچوب : یک و نیم میلی متر

عرض چهارچوب : قابل تولید با ساخت سفارشی 14 تا 24 سانتی...

درب ضد سرقت مدل GH120 با چهارچوب فلزی

درب ضد سرقت مدل GH120 با چهارچوب فلزی

برند: dorsam
قیمت: 5,500,000 تومان
71 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (31 نفر)

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی به همراه ورق

ابعاد استاندارد : 105*210 سانتی...

درب ضد سرقت مدل GH130 با چهارچوب فلزی

درب ضد سرقت مدل GH130 با چهارچوب فلزی

برند: dorsam
قیمت: 5,500,000 تومان
78 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (45 نفر)

قابلیت انتخاب دستگیره و یرآق خاص : دارد ✓

ضخامت فلز چهارچوب : 1.15 (یک و ربع)

لولا : سه عدد لولا جوشی

یرآق مورد استفاده : قفل هفت...

درب ضد سرقت مدل GH140 با روکش لوکس راش

درب ضد سرقت مدل GH140 با روکش لوکس راش

برند: dorsam
قیمت: 5,500,000 تومان
63 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (37 نفر)

روکش های قابل تولید : چوب راش و چوب گردو آمریکایی

شب بند : دارد ✓

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی به همراه ورق

ابعاد استاندارد :...

درب ضد سرقت مدل GH150 با چهارچوب فلزی

درب ضد سرقت مدل GH150 با چهارچوب فلزی

برند: dorsam
قیمت: 5,600,000 تومان
92 بار دیده شده
star for rating star for rating star for rating star for rating (82 نفر)

قابلیت تولید درب دو لنگه: : دارد ✓

عایق : پلاستوفوم یا پشم سنگ

عرض چهارچوب : 16 سانتی متر

استراکچر داخلی : پروفیل کشی فلزی به...

درب ضد سرقت مدل GH160 با چهارچوب فلزی

مقاله های زیر مجموعه درب ضد سرقت

آشنایی با انواع روکش درب ضد سرقت

روکش درب ضد سرقت یکی از اجزای اصلی درب ضد سرقت می باشد که باید توجه ویژه ای به آن داشت. درب ضد سرقت از دو روکش که بیرونی ترین لایه درب ضد سرقت می باشد ساخته می شود.

آشنایی با انواع قفل درب ضد سرقت خرید،تعمیر،تعویض

همانطور که در بخش آشنایی با اجزای درب ضد سرقت گفتیم قفل یکی از بخش های لا ینفکن درب می باشد که اگر به درستی انتخاب نشود درب ضد سرقت شما با درهای معمولی هیچ تفاوتی ندارد.

انواع درب ضد سرقت ترک،چینی،ایرانی،در ضد سرقت چوبی،فلزی،PVC ...

در بازار ایران انواع درب ضد سرقت از ایرانی و چینی و ترک گرفته تا جنس فلزی  و چوبی و ... که ممکن است باعث شود که شما هنگام خرید اینترنتی و یا حضوری در ضد سرقت دچار تردید شوید.

درب ضد سرقت ترک اصل و مونتاژ ایران

در بازار درب های ضد سرقت بهترین و بالاترین کیفیت از نظر مشتریان و مصرف کنندگان این نوع درب ، بدون شک درب های ضد سرقت ترک هستند.اما در این میان بسیاری از سود جویان با توجه به اینکه درب ضد سرقت ترک از طرفداران بسیاری برخوردار هستند …

درب ضد سرقت 

درب ضد سرقت دارای ساختاری با امنیت بسیار بالا می باشد و از ورود دزد و یا سارقین جلوگیری می کند و مطمئنا برای مکان هایی که امنیت حرف اول را می زند ، کاربرد امنیتی دارد. در اوایل ورود این نوع درب بانک ها و یا مکان هایی که دارای خزانه برای نگه داری اسناد مهم احتیاج به امنیت داشتند از درب ضد سرقت استفاده می کردند اما امروزه منازل نیز از مشتریان اصلی درب های ضد سرقت هستند.

ساختار کلی درب ضد سرقت از چهارچوب ، قفل ، لولا  و حتی جنس درب کاملا با درب های معمولی فرق دارند. درب ضد سرقت در برابر فشار ، بریدگی ، شکستن از امنیت بالایی برخوردار می باشد.قفل این درب کاملا تقویت شده و از موادی ساخته شده است که قابل برش نمی باشند.پس حتما هنگام خرید به قفل های درب ضد سرقت دقت کافی داشته باشید. یک لایه عایق صدا و گرما در بدنه درب ضد سرقت استفاده شده تا از ورود سرو صدا به داخل و هدر رفتن انرژی گرمایی جلوگیری کند .

حتما دقت داشته باشید که درب ضد سرقت باید به تناسب محل مورد نظر سفارش داده شود .دقت داشته باشید که در مکان هایی مانند آپارتمان که سارقین نمی توانند زیاد سرو صدا ایجاد کنند شما می توانید از درب های ضد سرقت فلزی که دولایه ورق فلزی به ضخامت ۱میلیمتر دارند برای نصب استفاده کنید.

مکان های خلوت مانند ویلا های ساخته شده در روستا که به طور مرتب دسترسی به آنها ندارید را می توانید از درهایی با لایه های فلزی ضخیمتر و موادی که در برابر اسید و یا برش مقاومت بیشتری دارند که در بدنه درب استفاده شده است خریداری کنید.

آشنایی با اجزای اصلی درب ضد سرقت 

هنگام خرید درب ضد سرقت باید با ساختار و اجزای درب ضد سرقت آشنا باشیم تا بتوانیم یک خرید عالی و درست انجام دهیم .پس در ابتدا به معرفی اجزای اصلی درب ضد سرقت می پردازیم:

لایه فلزی

همانطور که در تعریف درب ضد سرقت گفتیم در ساختار بدنه این نوع درب یک لایه فلزی ضد اسید و ضد برش  به کار می رود که بستگی به نوع کاربرد درب از یک یا دو ویا چند لایه ورقه استفاده می شود که بین دو لایه روکش چوبی و یا MDF قرار می گیرد.معمولا استاندارد ضخامت این لایه فلزی بین یک تا دو میلیمتر می باشد.در زمان انتخاب درب ضد سرقت از ضخامت و تعداد لایه های فلزی به کار رفته اطمینان حاصل کنید زیرا این لایه در مستثنی کردن این درب با درب های معمولی نقش به سزایی دارد.

روکش درب ضد سرقت

روکش درب ضد سرقت می تواند از جنس چوب ، ام دی اف (MDF) ، فلز ، شیشه ، رویه پی وی سی (PVC) ، چرم ، HDF سفارش داده شود. این روکش ها در کشور ترکیه و یا اروپا تولید می شود. در ایران درب ضد سرقت روکش چوبی برای منازل استفاده می شود که بنا به درخواست مشتری ضخامت تعریف می شود که معمولا بین 8 تا 10 میلیمتر می باشد.این جنس چوب طبیعی از درخت گردو و یا راش به دلیل مقاومت بالای این درختان از پرطرفدارترین جنس به کار رفته در درب های ضد سرقت می باشند.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله " آشنایی با انواع ورقه های روکش درب ضد سرقت" مراجعه کنید.

عایق درب ضد سرقت

 هنگام خرید درب ضد سرقت حتما به موضوع عایق بودن و جنس مواد به کار رفته در درب ضد سرقت توجه کنید. در ساختار این درب بین ورقه های چوبی و فلزی  را از پشم شیشه و یا سنگ و یا هر دو پر می کنند تا به نوعی عایق حرارتی و عایق صدا باشد.معمولا درب های ضد سرقت به نوعی درب ضد حریق نیز نامیده می شود و در برابر حرارت مقاومت بالایی دارد.

چهار چوب در

در کل چهارچوب از دو جنس فلزی و چوبی ساخته می شود که در بحث درب ضد سرقت باید از جنس فلز ، آهن . یا فولاد باشد تا مقاومت لازم در برابر هرگونه آسیب را داشته باشند.چهارچوب های درب ضد سرقت از دو تیرک عمودی و افقی مانند درب های معمولی تشکیل می شود که روی آن را رنگ می کنند .این رنگ مخصوص به صورت پودری الکترواستاتیک روی درب پوشیده می شود و بعدحرارت داده می شود تا در برابر خط و خش مقاومت لازم را پیدا کند.

قفل ضد سرقت

یکی دیگر از اجزای اصلی درب ضد سرقت قفل درب می باشد که باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد زیرا بدون یک قفل درب ضد سرقت به یک درب معمولی با امنیت بسیار پایین تبدیل می شود.

درب های معمولی فقط دارای یک محل برای قفل می باشند اما قفل درب ضد سرقت از چند جا به چهارچوب قفل می شود. بعضی از این قفل ها در برابر برش و یا اسید مقاوم هستند .در حالت استاندارد یک قفل در بالای دستگیره نصب می شود که به قفل شب بند معروف است و قفل پایین که قفل اصلی درب ضد سرقت می باشد که در انتخاب بهترین کیفیت دقت نمایید.

در بازار قفل های ضد سرقت متنوعی مانند اثر انگشتی ، کارتی ، رمز دار یافت می شود . برای اطلاعات بیشتر به مقاله "آشنایی با انواع قفل درب ضد سرقت و امنیتی" مراجعه کنید.

کلید درب ضد سرقت

یکی از اجزای اصلی درب ضد سرقت کلید آن می باشد .ساختار کلید در انواع درب ضد سرقت با هم فرق می کنند.معمولا قفل درب ضد سرقت با توجه به کشور سازنده آن تعداد کلید ها متفاوت می باشد در بعضی 7 کلید که 5 عدد آن اصلی و 2 عدد کلید کارگری می باشد.

در ادامه می توانید برای اطلاعات بیشتر به مقاله های زیر رجوع کنید : تعداد کلید درب ضد سرقت 

لولا درب

اگر به نحوه نصب شدن درب ضد سرقت توجه کرده باشید ، لولای درب یکی از اجزایی می باشد که تقریبا جلوی دید کسی نمی باشد و در چهارچوب درب پنهان می کنند تا از نفوذ سارقین با آسیب زدن به لولا از طریق اهرم کردن ، جلوگیری شود.

جنس لولا ی درب ضد سرقت باید از مواد مقاوم و مستحکم ساخته شده باشد تا بتواند وزن درب را تحمل کند .معمولا برای درب ضد سرقت از سه لولای بلبرینگ استفاده می شود.

 

انواع درب های امنیتی ضد سرقت در ایران

انواع درب ضد سرقت موجود در ایران سه نوع درب به فروش می رسد. کشورهای سازنده این نوع درب امنیتی ایران ، ترکیه ، چین و ایتالیا می باشد. شما می توانید با توجه به ویژگی درب ضد سرقت انتخابی خود و بودجه مورد نظر اقدام به خرید کنید .

تفاوت قیمت درب های ضد سرقت در بازار

درب ضد سرقت ایتالیایی : از لحاظ قیمت نسبت به دیگر رقبا از قیمت بالایی برخوردار می باشد زیرا کیفیت و ساختار این نوع درب کاملا متفاوت می باشد.البته با توجه به افزایش قیمت دلار و یورو در  سال های اخیر قیمت این درب ایتالیایی بالا رفته و ممکن است در بازار به سختی در دسترس باشد.

درب ضد سرقت ترک : این نوع درب ها در کشور ترکیه تولید می شود و به لحاظ بالا بودن کیفیت، قیمت آن نیز به طبع بالا می باشد .البته نسبت به مدل ایتالیایی خود ارزان تر می باشد.

درب ضد سرقت چینی : از این نوع درب در ایران با قیمت نسبتا پایینی یافت می شود اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که به دنبال قیمت پایین ،کیفیت آن نیز پایین می باشد.

درب ضد سرقت ایرانی : این درب وطنی از قیمت متوسطی برخوردار می باشد و حتی می توان گفت که قیمت آن از مدل ترکی آن پایین تر ولی به لحاظ کیفیت از مدل چینی خود بسیار بالاتر می باشد و چون در ایران تولید می شود قیمت آن از درب ضد سرقت ترکی پایین تر است.